Loading...
, Volume 58 Issue 8 Previous Issue   
1533 Junxia JIANG,Xiaoou ZHONG,Lincan LV,Jianliang LAI,Dingcan JIN
Gear backlash modeling and tolerance simulation of fully gear-coupled robot
2024 Vol. 58 (8): 1533-1542 [ Abstract ( 1 ) ]  
[ HTML( 1 ) ]   [ PDF ( 2479KB ) ( 0 ) ]
1543 Dongxing CAO,Yanchao JIA,Xiangying GUO,Jiajia MAO
Structure design and motion analysis of bionic hexapod origami robot
2024 Vol. 58 (8): 1543-1555 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 1 ) ]   [ PDF ( 3603KB ) ( 0 ) ]
1556 Zhiwei FAN,Kai JIA,Lei ZHANG,Fengshan ZOU,Zhenjun DU,Mingmin LIU
Optimal velocity planning for mobile robot based on simultaneous dynamic optimization
2024 Vol. 58 (8): 1556-1564 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2190KB ) ( 0 ) ]
1565 Haipeng QIN,Rui QIN,Xiaofen SHI,Xiaoming ZHU
Motion control of quadruped robot based on model prediction
2024 Vol. 58 (8): 1565-1576 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 5131KB ) ( 0 ) ]
1577 Xin WANG,Yifan WU,Chengshuo WU,Peng WU,Shuai YANG,Dazhuan WU
Axial force balance method for floating impeller of shielded centrifugal pump
2024 Vol. 58 (8): 1577-1584 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2209KB ) ( 0 ) ]
1585 Yongchao WANG,Zhengying WEI,Pengfei HE
Structure and property of 2219 aluminum alloy fabricated by droplet+arc additive manufacturing
2024 Vol. 58 (8): 1585-1595 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 7116KB ) ( 0 ) ]
1596 Chen SONG,Yuqin MA,Ou RUAN,Jin XU,Xinran LIU,Simeng LIU
Effect of ultrasonic dispersion time on shape memory performance of GO-CF reinforced SMPC
2024 Vol. 58 (8): 1596-1603 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 1819KB ) ( 1 ) ]
1604 Haijun WANG,Tao WANG,Cijun YU
CFRP ultrasonic detection defect identification method based on recursive quantitative analysis
2024 Vol. 58 (8): 1604-1617 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 3095KB ) ( 0 ) ]
1618 Qinwu LI,Libin YU,Tingyu LIU,Jingxu ZHANG,Weiguo WEN,Zhengjie ZHENG,Tao WANG,Hai WANG,Chenghang ZHENG,Xiang GAO
Energy-saving and carbon-reducing operation control and engineering verification of circulating fluidized bed boiler
2024 Vol. 58 (8): 1618-1627 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 1 ) ]   [ PDF ( 1971KB ) ( 1 ) ]
1628 Yan HE,Yilin SUN,Zhijian ZHAO,Yang SHU
Modeling low-carbon travel mode choice by incorporating carbon incentive latent variable
2024 Vol. 58 (8): 1628-1635 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 1212KB ) ( 0 ) ]
1636 Lianzhen ZHANG,Mou SONG,Yusheng LI,Wensheng FAN,Honglin WU
Distribution law of shear stress of composite bridge deck and arrangement of transverse shear stud
2024 Vol. 58 (8): 1636-1646 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2004KB ) ( 0 ) ]
1647 Lang SONG,Jian WANG,Lu YANG,Shi AN
Combined optimization of lane-based control and signal timing at parallel flow intersection
2024 Vol. 58 (8): 1647-1658 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 1824KB ) ( 0 ) ]
1659 Wenhao LI,Yanjie JI,Hao WU,Yewen JIA,Shuichao ZHANG
Empty-load charging strategy for autonomous vehicle parking based on multi-agent system
2024 Vol. 58 (8): 1659-1670 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2970KB ) ( 0 ) ]
1671 Baolin YE,Ruitao SUN,Weimin WU,Bin CHEN,Qing YAO
Traffic signal control method based on asynchronous advantage actor-critic
2024 Vol. 58 (8): 1671-1680 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 1889KB ) ( 0 ) ]
1681 Renzhu PENG,Suzhen LI
Evaluation of water supply steel pipeline mechanical property under internal corrosion based on chemo-mechanical model
2024 Vol. 58 (8): 1681-1690 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2373KB ) ( 0 ) ]
1691 Chuxin WANG,Yingchao WANG,Jiguang YANG,Xiamin FAN,Zheng ZHANG
Land subsidence risk zoning for high speed railway based on hesitant fuzzy linguistic model
2024 Vol. 58 (8): 1691-1703 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 3180KB ) ( 0 ) ]
1704 Taotao HU,Shaojun HE,Dong WANG
Creep damage intrinsic model of carbonaceous slate considering laminar inclination
2024 Vol. 58 (8): 1704-1716 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2035KB ) ( 0 ) ]
1717 Yabo YIN,Xiaofei ZHU,Yidan LIU
Cross-domain recommendation model based on source domain data augmentation and multi-interest refinement transfer
2024 Vol. 58 (8): 1717-1727 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2143KB ) ( 0 ) ]
1728 Canlin LI,Xinyue WANG,Lizhuang MA,Zhiwen SHAO,Wenjiao ZHANG
Image cartoonization incorporating attention mechanism and structural line extraction
2024 Vol. 58 (8): 1728-1737 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 5408KB ) ( 0 ) ]
1738 Zhongliang LI,Qi CHEN,Lin SHI,Chao YANG,Xianming ZOU
Dynamic knowledge graph completion of temporal aware combination
2024 Vol. 58 (8): 1738-1747 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 970KB ) ( 0 ) ]
1748 Yali XUE,Hanyan LI,Quan OUYANG,Shan CUI,Jun HONG
Multi-UAVs collaborative task allocation based on genetic slime mould algorithm in battlefield environment
2024 Vol. 58 (8): 1748-1756 [ Abstract ( 0 ) ]  
[ HTML( 0 ) ]   [ PDF ( 2660KB ) ( 0 ) ]
More>>   
More>>   
More>>   
More>>